Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoe ver ga je?

Bijbeltekst(en)

4Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. 5‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ 6Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. 7‘Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij. 8‘Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen, doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust, ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden.’

Genesis 19:4-8NBV21Open in de Bijbel

Wie een keer te gast is geweest bij iemand uit het Midden-Oosten weet hoe belangrijk gastvrijheid in die cultuur is. De gast krijgt het beste bed en het bord met het meeste eten. Wie zijn gasten goed ontvangt, wordt beloond met eer. Die diepe betekenis van eer en schande is goed te zien in het verhaal van Lot, de neef van Abraham. Ook Lot was een vreemdeling, te gast in de stad Sodom. Net als Abraham heeft hij oog voor wie een gastvrije plek zoekt. Lot wil de vreemdelingen ontvangen in zijn huis. Hij heet hen welkom om hen te beschermen tegen de slechte mannen van de stad. Hun iets naars laten overkomen zou een schande betekenen. Lot ziet het als zijn eigen eer om de mannen te beschermen. Hij gaat daarin zo ver, dat hij zelfs bereid is zijn dochters op te offeren! Het laat iets zien van de enorme zonde in Sodom en Gomorra. Maar ook van de grenzeloze gastvrijheid van Lot, waartoe hij zich verplicht voelt.

Wat mag gastvrijheid jou kosten aan tijd, ruimte, energie? En wat mag het je níét kosten?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons