Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Delen wat je hebt

Bijbeltekst(en)

8Toen richtte de HEER zich tot Elia met de woorden: 9‘Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien.’ 10Elia ging op weg naar Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. 11Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. 12‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,’ antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’ 13Maar Elia zei: ‘Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, 14want dit zegt de HEER, de God van Israël: Tot op de dag dat Ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken.’ 15De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. 16Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de HEER bij monde van Elia had beloofd.

1 Koningen 17:8-16NBV21Open in de Bijbel

Uit het verhaal over Abraham blijkt dat gastvrijheid kan leiden tot bijzondere ontmoetingen, die het leven een heel andere wending kunnen geven. Dat gebeurt ook bij de weduwe in Sarefat, een plaats buiten Israël. Er is een grote hongersnood, en toch deelt deze vrouw het laatste beetje olie en bloem dat ze heeft met de buitenlandse profeet Elia. Voor deze daad van liefdevolle gastvrijheid wordt zij gezegend met voorraadpotten die nooit leeg raken. Wanneer er daarna een ramp met wonderlijke afloop gebeurt, leert zij de vreemdeling Elia pas echt goed kennen.

Iemand die van elders komt, spreekt, eet, denkt misschien heel anders dan jij. Maar de ontmoeting kan een nieuw inzicht geven en je wijsheid vergroten. Door een ander in gastvrijheid te ontvangen, leer je ook te geven en te delen van wat je hebt. Geven en ontvangen liggen in dit verhaal heel dicht tegen elkaar aan. Gastvrijheid spoort je aan om te gaan met mensen die anders zijn. Elia en de weduwe geven en ontvangen allebei, zonder stil te staan bij elkaars afkomst.

Zou je deze week eens iemand met een andere afkomst, bijvoorbeeld iemand die nog niet zo lang in Nederland woont, op de koffie kunnen vragen? Probeer vooral te luisteren. Wat houdt iemand bezig? Wat valt er van de ander te ontvangen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons