Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het grote voorbeeld

Bijbeltekst(en)

2Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Dat is goed, ga uw gang.’

6Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ 7Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.

Genesis 18:2-8NBV21Open in de Bijbel

Abraham, geroepen uit zijn vertrouwde woonplaats, was zelf nog zoekende naar zijn nieuwe plek op aarde. Toch stelt hij zijn tent open voor drie onbekende mannen. Hij

  1. 1.ziet de drie mannen (in de christelijke traditie werd dit uitgelegd als God die in de vorm van de Drie-eenheid naar Abraham toe komt),
  2. 2.komt in beweging en snelt naar hen toe,
  3. 3.nodigt hen uit,
  4. 4.haalt water zodat zij zich kunnen reinigen,
  5. 5.verzorgt het eten, en geeft het beste wat hij heeft,
  6. 6.eet zelf niet mee, maar blijft als een dienaar staan om meteen in actie te kunnen komen als er nog iets nodig is.

Zijn dienstbare houding past bij wat in de oud-oosterse wereld gebruikelijk was, maar zet tegelijkertijd de toon voor een lange traditie van Bijbels geïnspireerde gastvrijheid. De gast mag niets tekortkomen; misschien is het wel God zelf die zich aan jou bekendmaakt!

Welke van de zes punten van gastvrijheid spreekt jou het meeste aan en waarom?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons