Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De mens te gast

Bijbeltekst(en)

31God zag alles wat Hij had gemaakt: het was zeer goed. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

1Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 2Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. 3God zegende de zevende dag en heiligde die, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

De tuin van Eden

4Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, zo werden ze geschapen.

In de tijd dat de HEER God aarde en hemel maakte,

Genesis 1:31-2:4NBV21Open in de Bijbel

In de Bijbel staat prachtig beschreven hoe God met zorg en liefde de aarde maakt, met planten, dieren en ten slotte mensen om voor de aarde te zorgen. Niet om te overheersen, maar om te beheersen en beheren. In die fantastische wereld is de mens te gast. Het is Gods aarde – alles wat er leeft, is van Hem (Psalm 24:1). God is de Gastheer. Hij deelt, geeft wat Hij heeft gemaakt en toont zo zijn onmetelijke gastvrijheid. Terwijl we hier zijn, mogen we volop genieten van de schepping – de veelzijdigheid aan diersoorten, de kleuren van een zonsopgang, de orde van de seizoenen. De aarde ademt hoop! Tegelijkertijd hebben we de opdracht er goed voor te zorgen. Als gasten hebben we de verantwoordelijkheid om het huis goed achter te laten.

Alles wat je hebt, is een geschenk. Hoe wil je dit geschenk ontvangen en hoe wil je ermee omgaan?

Als je (beter) wilt zorgen voor ons tijdelijke huis, de aarde waar we te gast zijn, vind je tips op de website van Micha Nederland.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons