Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vrijheid

Bijbeltekst(en)

Leven door de Geest

13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. 17De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander, en u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. 18Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen.

Galaten 5:13-26NBV21Open in de Bijbel

Ik wil vrij zijn. Maar wat is echte vrijheid? Is dat alleen maar doen wat je zelf wilt, zonder rekening te houden met een ander?  

Paulus zegt dat God wil dat we vrij zijn, maar hij draait het idee van vrijheid helemaal om. Niet vrij ván iets, maar vrij tót iets. Vrij zijn, zodat je van de mensen om je heen kunt houden.  

Vrijheid is juist vrij zijn van al die dingen en verlangens die je uiteindelijk weghouden van de mensen om je heen: ruziemaken, liegen, te veel drinken enzovoort.  

Maar als je je laat leiden door de Geest, dan ervaar je de vrijheid om in liefde verbonden te zijn met de mensen om je heen. 

Wanneer voel jij je vrij? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons