Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Scherpte

Bijbeltekst(en)

1Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. 3Nogmaals, ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de hele wet na te leven. 4Als u probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. 5Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof rechtvaardig verklaard worden. 6In onze eenheid met Christus Jezus is het niet van belang of iemand besneden is of niet, maar telt alleen het geloof, dat zich uit in liefde.

7U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? 8Niet Hij die u geroepen heeft. 9Bedenk: al een beetje desem maakt het hele deeg zuur. 10De Heer geeft mij het vertrouwen dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. 11En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dan zou het kruis toch geen aanstoot meer geven? 12Ze moesten alles er maar af laten snijden, die onruststokers!

Galaten 5:1-12NBV21Open in de Bijbel

Er zijn allerlei dingen die ervoor kunnen zorgen dat je je toch onvrij, als een slaaf, voelt. Angsten en zorgen kunnen je verlammen. Trots of jaloezie kan ervoor zorgen dat mensen niet tot bloei komen. Ook verslavingen (het woord zegt het al) zorgen ervoor dat je niet vrij bent.  

God heeft je bevrijdt, schrijft Paulus. Door Jezus ben je gered. Hoeveel goede daden je doet of hoeveel wetten je naleeft, uiteindelijk zorgt God voor jouw redding en bevrijding. Luister dus naar zijn heilige Geest! Hij verzekert je ervan dat je geen slaaf bent, maar Gods kind (dat schrijft Paulus in Romeinen 8:16).  

Voel je je ook ‘niet langer een slaaf’? Waarvan zou je nog bevrijd willen worden?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons