Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tact?

Bijbeltekst(en)

Het geloof en de wet

1Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? 2Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te geloven wat u hebt gehoord? 3Bent u werkelijk zo dwaas dat u, terwijl u met de Geest begon, nu weer uitkomt bij het aardse? 4Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! 5Geeft God u de Geest en laat Hij zijn kracht in u werkzaam zijn omdat u de wet naleeft, of omdat u gelooft wat u hebt gehoord?

6Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend.’ 7U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. 8En de Schrift, die voorzag dat God ook de andere volken door geloof rechtvaardig zou verklaren, verkondigde het evangelie al lang tevoren aan Abraham: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ 9En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. 10Maar wie zijn vertrouwen stelt in het naleven van de wet, leeft onder een vloek, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan alles wat in het boek van de wet geschreven staat.’ 11Dat niemand voor God als rechtvaardig geldt omdat hij de wet naleeft, is volkomen duidelijk, want ‘de rechtvaardige zal leven door geloof’. 12Bij de wet daarentegen gaat het niet om geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 13Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons vervloekt te worden, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ 14Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals is beloofd, door geloof de Geest ontvangen.

Galaten 3:1-14NBV21Open in de Bijbel

Paulus komt niet heel tactvol over. Hij noemt zijn lezers dom, omdat ze denken dat het naleven van de wet hen redt. En dat terwijl hij hun heeft verteld en zijzelf hebben ervaren dat zij door het geloof in Jezus de Heilige Geest hebben ontvangen en zijn gered. 

Veel jonge christenen luisteren naar anderen, die zeggen dat je je aan de wet van Mozes moet houden. Het verwart de nieuwe gelovigen en verandering in denken kost tijd. Dat Paulus nu een andere weg wijst, blijkt moeilijk te begrijpen. Door vragen te stellen probeert Paulus de lezers aan het denken te zetten.  

Zijn er onderwerpen in jouw leven waarbij je meer hebt aan goede vragen dan aan antwoorden? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons