Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Paulus versus Petrus

Bijbeltekst(en)

Rechtvaardig voor God door geloof in Jezus Christus

15Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, 16weten we dat iemand niet rechtvaardig verklaard wordt door de wet na te leven, maar door geloof in Jezus Christus. Daarom stellen ook wij ons vertrouwen in Christus Jezus, opdat wij rechtvaardig verklaard worden door het geloof in Hem en niet door het naleven van de wet. Want geen mens wordt rechtvaardig verklaard door de wet na te leven. 17Uit ons streven om door geloof in Christus rechtvaardig verklaard te worden, blijkt dat ook wijzelf zondaars zijn. Betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. 18Maar als ik weer aanneem wat ik had verworpen, laat ik zien dat ik een overtreder ben. 19Want de wet werd mijn dood, maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 21Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.

Galaten 2:15-21NBV21Open in de Bijbel

In de tekst die we gisteren lazen, verwijt Paulus Petrus hetzelfde als wat hij de gelovigen in Galatië verwijt. Als je gelooft in Jezus Christus ben je vrij, vrij van de wet. Als je dan toch weer probeert de wet te houden (door je te laten besnijden, zoals de Joodse christenen de jonge gelovigen willen laten doen of door niet meer met heidenen te eten, zoals Petrus deed), dan probeer je zelf die rechtvaardigheid te verdienen. Maar de essentie van het evangelie is, zegt Paulus hier heel krachtig: Christus is gestorven voor onze zonden en alleen het geloof volstaat om rechtvaardig bevonden te worden door God. 

Zijn er dingen waarmee jij soms toch nog probeert rechtvaardigheid te verdienen? Hoe kun je dat anders doen? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons