Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Op weg naar de finish

Bijbeltekst(en)

12Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best, in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. 15Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.

17Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 18Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: Velen leven als vijand van het kruis van Christus 19en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken. 20Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Filippenzen 3:12-21NBV21Open in de Bijbel

Waar je naar uitkijkt, wat je voor ogen houdt, dat bepaalt hoe je in het leven staat.  

Paulus vergelijkt een christen met iemand die een hardloopwedstrijd loopt. Een wedstrijd vraagt om krachtsinspanning, volharding en concentratie. Bij dit alles houdt een renner één doel voor ogen: prijzen pakken en zo hoog mogelijk eindigen. Dat is waar een atleet naar kijkt, dat is wat hij voor ogen houdt. Paulus zegt dat je als christen ook zo in je geloof mag staan. Het hele leven komt dan in het teken hiervan: trainen, oefenen, en opstaan als je gevallen bent. 

Met welk doel voor ogen geloof je? Waar kijk je naar uit? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons