Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is waardevol?

Bijbeltekst(en)

Laat de Heer uw vreugde blijven

1Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven; ik doe het voor uw eigen bestwil. 2Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! 3Wij zijn het die besneden zijn: wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op afkomst en prestaties, 4hoewel ik alle reden heb om daarop te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. 5Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin, ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een farizeeër, 6ik heb de gemeente fanatiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft was er op mij niets aan te merken. 7Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen 9en één met Hem zijn – niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof. 10Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, 11in de hoop ook zelf uit de dood op te staan.

Filippenzen 3:1-11NBV21Open in de Bijbel

In onze samenleving vinden we het belangrijk om zelf iets te bereiken, maar bij God is dat anders. Hij ziet ons als goede mensen als we geloven in Christus, niet om wat we allemaal hebben gedaan of hebben bereikt. Paulus heeft iets van dit andere perspectief gezien: ‘Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles.’ Alles? Zelfs een flitsende carrière? Een goede gezondheid? Knap, rijk en intelligent zijn? Paulus heeft in God blijkbaar iets gevonden wat dit alles overstijgt. En de gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in zijn leven: hij heeft alles als afval weggegooid (vers 8). Al die andere dingen betekenen niets meer voor hem. 

Kun je een voorbeeld geven van dingen die je eerst heel belangrijk vond, maar waarvan je nu weet dat ze er eigenlijk niet toe doen? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons