Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Eenheidsstreven

Bijbeltekst(en)

Aansporing tot volharding en eensgezindheid

27Hier gaat het om: blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan zien als ik bij u kom, of als ik niet kom over u kan horen, dat u één van geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie. 28Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want als u standvastig blijft, is dat een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. 29Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden. 30U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer.

1Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, 2maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, 7maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen 8heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Filippenzen 1:27-2:11NBV21Open in de Bijbel

Paulus is onder de indruk van de gemeente in Fillipi. Er is een grote verbondenheid van de Fillipenzen met de Geest, die concreet wordt in ontferming en medelijden. Paulus moedigt de gemeente aan om nog een stap verder te zetten: ‘Wees eensgezind.’ Wanneer ben je eensgezind? Paulus lijkt te zeggen: je bent eensgezind als je niet gericht bent op jezelf, maar op de ander. Hij verwijst naar Jezus, die kwam om te dienen. We moeten als het ware dezelfde mindset krijgen als Jezus had. Dat bevordert de eensgezindheid: één in liefde, één in streven en één van geest.  

Hoe ziet een kerk waar iedereen gericht is op de ander eruit?   

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons