Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Inspanning

Bijbeltekst(en)

12Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt. 14Doe alles zonder morren en tegenspreken, 15opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 16Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. 17Zelfs al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde, samen met u allen. 18Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.

Filippenzen 2:12-18NBV21Open in de Bijbel

‘Doe je best voor het geloof!’ Dat is waar Paulus mee begint. Geloven komt je niet zomaar aanwaaien. Het is iets waar je je voor moet inzetten, wat inspanning vraagt. Net als trainen voor een marathon of het veranderen van een hardnekkige gewoonte. Maar volgens Paulus ga je dan een geheim ontdekken: als je je ervoor inzet, ga je beseffen dat het ten diepste God is die in je aan het werk is. Dat betekent niet dat je een marionet bent, of een robot die door God wordt aangezet. Ook niet dat God alleen aan het werk is in mensen die iets bijzonders kunnen. God werkt in iedereen die Hem daar de ruimte voor geeft.  

Wat motiveert jou om je in te zetten voor het geloof? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons