Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Doelgericht

Bijbeltekst(en)

Gevangen omwille van Christus Jezus

12U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. 13Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus. 14Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. 15Sommigen doen dat weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. 16Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. 17De eersten daarentegen verkondigen Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, in de veronderstelling dat ze zo mijn gevangenschap verzwaren.

18Maar wat dan nog! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, 19omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. 20Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zal hoeven te schamen. Integendeel, ik zal net als altijd in alle openheid spreken, zodat Christus ook bij alles wat ik nu meemaak zal worden geëerd, of ik nu in leven blijf of moet sterven. 21Want voor mij is leven Christus en sterven winst. 22Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik niet wat ik zou kiezen. 23Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; 24anderzijds is het meer in uw belang dat ik blijf leven. 25Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. 26Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te beroemen.

Filippenzen 1:12-26NBV21Open in de Bijbel

Paulus is letterlijk vol van Jezus. Hoe zijn omstandigheden ook zijn – Paulus heeft maar één doel voor ogen: het verspreiden van het evangelie, zelfs als hij in de gevangenis zit. Zijn hele leven en zelfs zijn dood ziet Paulus in relatie tot Jezus: ‘voor mij is leven Christus en sterven winst’ (vers 21). Zolang hij leeft, kan hij Christus dienen, maar als hij sterft, mag hij bij Christus zijn! Paulus wil niet voor zichzelf blijven leven, maar voor de christenen aan wie hij schrijft (vers 24). Dan kunnen ze nog meer leren over het geloof.

Wat is voor jou de belangrijkste reden om te leven? En hoe zou je je daar nog meer op kunnen richten?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons