Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verlangen

Bijbeltekst(en)

1Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi, die één zijn met Christus Jezus, en aan de leiders en dienaren van de gemeente. 2Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

3Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, 5omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. 6Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus.

7Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is nu ik gevangenzit en de waarheid van het evangelie verdedig. 8God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus.

9Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, 10zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, 11vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Filippenzen 1:1-11NBV21Open in de Bijbel

Vandaag lezen we het eerste deel van Paulus’ brief aan de christenen in Filippi. Paulus schrijft deze brief terwijl hij in de gevangenis zit. Toch ademt het hele gedeelte dankbaarheid. Vol vreugde dankt Paulus God voor de Filippenzen (vers 3, 4)! Hij prijst hen om hun geloof en hun hulp. Paulus schrijft ook dat hij ernaar verlangt om weer bij de mensen in Filippi te zijn. Op dit moment is dat onmogelijk, omdat hij gevangenzit. Maar Paulus kan wel voor de gemeente bidden. Zo voelt hij zich met hen verbonden en kan hij dankzeggen: aan de gemeente en aan God!  

Paulus schrijft over positieve dingen in de gemeente. Welke positieve dingen zie jij in je kerk? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons