Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ongeluksgetal | 7/17

Bijbeltekst(en)

12Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde en dat gericht was aan de satrapen van de koning, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld. 13En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. 14In alle provincies moesten afschriften van de brief worden verspreid; de inhoud ervan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. 15Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer.

Ester 3:12-15NBV21Open in de Bijbel

Gisteren lazen we hoe koning Ahasveros op verzoek van Haman zonder aarzelen een heel volk letterlijk aan z’n lot overlaat. Vandaag wordt dat besluit met de grootst mogelijke efficiëntie uitgevoerd. Het Perzische rijk bestreek een enorm gebied, van Egypte en Griekenland tot aan India. Het stond bekend om zijn uitmuntend georganiseerde ambtenarij en infrastructuur.

Eerder werd dat organisatietalent ingezet om hun macht uit te breiden en te verstevigen. Nu dient het om een volkerenmoord voor te bereiden. Terwijl het gruwelijke bevel door het hele rijk wordt verspreid, zitten de koning en Haman gezellig aan de borrel. 

Wat vind jij het meest schokkend aan dit verhaal? Waarom? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons