Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verscheurd door verdriet | 8/17

Bijbeltekst(en)

Mordechais beroep op Ester

1Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en bedekte zich met stof. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. 2Voor de Koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. 3In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden: ze vastten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof.

4Esters dienaressen en de eunuchen die haar dienden, brachten Ester op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen.

5Toen ontbood Ester Hatach, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechais gedrag. 6Dus ging Hatach naar Mordechai, die op het stadsplein voor de Koningspoort stond. 7Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht uitroeien. 8Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan Ester laten zien om haar op de hoogte te brengen. ‘En,’ zei hij, ‘verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten.’

Ester 4:1-8NBV21Open in de Bijbel

Zodra Mordechai en de andere Joden ontdekken wat het plan van Haman is, scheuren ze hun kleren en dragen ze speciale rouwkleren. Dat was vaak een soort zak van ruwe stof. Of men droeg als teken van rouw andere eenvoudige kleren, vaak van donkere stof. En er bestonden nog andere rituelen. Zo liepen mensen op blote voeten, vastten ze, en werd er luidkeels geklaagd, waarbij men zich op de borst sloeg. Mordechai voert al deze rituelen uit terwijl hij door de stad loopt, maar alleen tot aan de poort van het paleis. 

Waarom zou de koning zichtbaar verdriet liever buiten de deur houden? Herken je die neiging? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons