Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Aanslag mislukt | 5/17

Bijbeltekst(en)

Mordechai verijdelt een aanslag

19Eens, toen er opnieuw jonge meisjes bij elkaar werden gebracht, deed Mordechai dienst in de Koningspoort. 20Ester had nog steeds niet verteld uit welke familie of welk volk ze stamde, zoals Mordechai haar op het hart had gedrukt; ze gehoorzaamde Mordechai zoals voorheen, toen hij als pleegvader voor haar zorgde. 21Toen Mordechai dus in de Koningspoort zat, gebeurde het dat twee eunuchen die de koning als lijfwacht dienden, Bigtan en Teres, uit verbittering een plan beraamden om koning Ahasveros om het leven te brengen. 22Dit voornemen kwam Mordechai ter ore en hij bracht koningin Ester ervan op de hoogte, en Ester vertelde namens Mordechai alles aan de koning. 23De zaak werd onderzocht en de beschuldiging bleek gegrond. De beide mannen werden aan een paal gehangen. En in aanwezigheid van de koning werd dit alles opgetekend in de kronieken.

Ester 2:19-23NBV21Open in de Bijbel

Mordechai werkt bij het paleis van de koning. En dan ontdekt hij dat twee mannen de koning willen doden. De koning zoekt uit of dit waar is, en laat de mannen dan ophangen aan een paal. Het lijkt alsof dit verhaal geen gevolgen heeft voor Mordechai, maar verderop in dit boek zal blijken dat dit niet klopt. Mordechai wordt uiteindelijk beloond voor zijn goede daad. 

Heb jij ook weleens lang moeten wachten op een beloning? Wanneer was dat? Was de beloning toen ook extra zoet? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons