Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ware liefde | 4/17

Bijbeltekst(en)

12Een meisje was aan de beurt om bij koning Ahasveros te komen wanneer na twaalf maanden haar schoonheidsbehandeling overeenkomstig de voorschriften voor de vrouwen voltooid was: zes maanden werd ze behandeld met mirreolie, zes maanden met balsem en andere schoonheidsmiddelen. 13En telkens als er een meisje na deze voorbereiding naar de koning ging, werd haar uit het vrouwenverblijf alles wat ze wenste meegegeven naar het koninklijk paleis. 14’s Avonds ging ze daar naar binnen, ’s morgens keerde ze terug; ze kwam dan in een ander deel van het vrouwenverblijf, dat onder toezicht stond van Saäsgaz, de eunuch die de koning diende als bewaker van de bijvrouwen. Ze ging niet opnieuw naar de koning, tenzij hij haar begeerde en zij persoonlijk bij hem werd ontboden.

15Toen het de beurt was van Ester – de dochter van Abichaïl, die een oom was van haar pleegvader Mordechai – verlangde zij niets anders mee te nemen dan wat haar werd aangeraden door Hegai, de eunuch die de koning als haremwachter diende. En allen die Ester zagen, keken vol bewondering naar haar. 16Zo werd Ester bij koning Ahasveros gebracht, in het koninklijk paleis, in het zevende jaar van zijn regering, in de tiende maand, de maand tebet. 17En de koning voelde voor Ester meer liefde dan voor alle andere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn gunst en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in de plaats van Wasti. 18De koning richtte een groot feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en hoge functionarissen, het Feestmaal van Ester. Ook kondigde hij voor alle provincies een rustdag af, en met een vrijgevigheid die men van een koning mag verwachten deelde hij geschenken uit.

Ester 2:12-18NBV21Open in de Bijbel

Het gevoel van een film uit Duizend-en-één-nacht gaat hier nog even door. Beeldschone jonge vrouwen, heerlijke geurende olie, een prachtig paleis, en een koning die met een wenk van zijn vinger over dit alles kan beschikken. Er is een opvallend verschil in de manier waarop de koning op de andere meisjes en op Ester reageert. Bij de andere meisjes staat het Hebreeuwse woord chapats. Dit heeft niet alleen met seksueel begeren te maken, maar algemeen met willen of verlangen. Kortom: met een bewuste keuze. Bij Ester staat dat de koning liefde voor haar voelt (ahav). Hij lijkt door zijn eigen gevoelens te worden overweldigd. 

Waar verlang jij naar? En waarvoor, of voor wie, voel je echte liefde? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons