Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Een diepe dimensie | 7/15

Bijbeltekst(en)

14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, 19ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.

20Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeziërs 3:14-21NBV21Open in de Bijbel

Je weet misschien dat God van je houdt, maar je kunt het zo makkelijk weer vergeten of het vaak niet zo ervaren of voelen. Toch wil God graag dat het vertrouwen op zijn liefde nog meer gaat groeien. Dat we samen met en door anderen een nog diepere dimensie zullen ontdekken van Gods liefde. Gods macht is zo groot dat Hij dat kan bewerkstelligen. Nog meer dan we vragen en nog meer dan we begrijpen.  

Wanneer heb jij voor het laatst door iemand anders iets nieuws ontdekt over Gods liefde? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons