Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Opgestaan! | 4/15

Bijbeltekst(en)

Eén in Christus

1U was dood door de misstappen en zonden 2waarmee u voorheen de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. 3Eens leefden wij allen net als zij: wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. 4Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, 5heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered! 6Hij heeft ons samen met Hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus. 8Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God 9en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. 10Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Efeziërs 2:1-10NBV21Open in de Bijbel

Het lijkt wel een donderpreek. Maar het gaat de briefschrijver erom dat je goed begrijpt dat je niet beter bent dan een ander, zelfs niet beter dan een niet-gelovige. Iédereen doet slechte dingen. Als je als christen leert om goed te leven (vers 10), dan is dat puur en alleen door Gods goedheid. Alleen omdat ‘God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is… [bent] u nu door zijn genade gered’ (vers 4-5). Als we ons blijven realiseren dat het door genade alleen is, kunnen we als christen bescheiden blijven.  

Hoe kan deze tekst je helpen om op een goede manier te kijken naar mensen die niet in God geloven? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons