Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Opvoedkunde en arbeidstherapie | 13/15

Bijbeltekst(en)

1Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 2‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: 3‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’ 4Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat u ze opvoedt zoals de Heer dat wil.

5Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; 6niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. 7Wees toegewijd in uw werk, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, 8want u weet dat allen, zowel slaven als vrije mensen, door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen. 9Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat Hij geen onderscheid maakt.

Efeziërs 6:1-9NBV21Open in de Bijbel

Het geloof in Jezus blijft niet beperkt tot een hoogverheven christelijk dogma. Nee, het geloof heeft heel concrete uitwerkingen in het dagelijks leven. Het heeft invloed op de manier waarop je als man en vrouw met elkaar omgaat en je kinderen opvoedt. Het heeft uitwerking in de manier waarop je je werk doet en anderen benadert. Christus laat zien dat uiteindelijk iedereen (slaaf en eigenaar, man en vrouw, kind en volwassene) een mens is, levend onder het oog van de grote God die goede daden ziet en beloont.  

Hoe zie je jouw geloof terug in de manier waarop je je leven leeft?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons