Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Aanvaard elkaar | 12/15

Bijbeltekst(en)

21Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. 22Vrouwen, erken het gezag van uw man zoals dat van de Heer, 23want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat Hij gered heeft. 24En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. 25Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26om haar te heiligen, haar te reinigen met het water en met woorden 27en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. 28Zo moeten mannen hun vrouw liefhebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel, men voedt en verzorgt het, zoals Christus de kerk, 30want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. 31‘Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.’ 32In deze woorden schuilt een groot geheim – ik betrek ze op Christus en de kerk. 33Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man.

Efeziërs 5:21-33NBV21Open in de Bijbel

De schrijver van de brief aan de Efeziërs heeft het zowel over het huwelijk tussen man en vrouw, als over de relatie tussen Christus en de kerk. De sterke liefde tussen man en vrouw is voor hem een beeld van de sterke liefde van Christus voor de kerk. En die sterke liefde van Christus kan een voorbeeld zijn voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Hoe kun je elkaar liefhebben en toegewijd zijn? Door alles wat je doet voor Christus te doen. Vrouw en man kunnen elkaar dienen doordat Jezus hen heeft gediend. Wie een ander dient, dient God.  

Helpt Jezus’ voorbeeld jou om dienstbaar te zijn? Hoe?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons