Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag zes: De vrucht van de Geest is… VRIENDELIJKHEID en GOEDHEID

Bijbeltekst(en)

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Galaten 5:22-23NBV21Open in de Bijbel

God geeft graag vrucht, als je vraagt…

Wat Paulus schrijft over de vrucht van de Geest, is een rij prachtige eigenschappen. Maar het kan ook overkomen als een lijst waar je als christen allemaal aan moet voldoen. Als iets onhaalbaars. Dat is niet de bedoeling. Het is immers wat Gods Geest in je wil werken. In Lucas 11:13 lezen we: ‘… hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ Gods Geest is een geschenk dat God de Vader je graag geeft. De vernieuwing van ons leven is iets waar we Hem dagelijks om mogen vragen. Dan geeft Hij graag zijn Geest.

Vriendelijkheid en goedheid…

Deze twee woorden liggen dicht tegen elkaar aan. Beide zijn relationeel en doen iets in je contact met anderen. Bij goedheid gaat het vooral om concrete dingen die je kunt doen voor een ander. Bij vriendelijkheid ligt het accent meer op de innerlijke gesteldheid. Vriendelijkheid is een innerlijke houding van openheid naar een ander. Je wilt de ander tegemoet treden zoals je dat doet met een vriend. Je bent geïnteresseerd in de ander, neemt tijd voor de ander.

Wat kan vriendelijkheid een groot verschil maken. Je gaat naar een arts voor een belangrijke uitslag omtrent je gezondheid. Je brengt je kind voor het eerst naar school of naar de kinderopvang. Je zoekt iemand om eens te sparren over een probleem waar je mee rondloopt. Wat is het belangrijk dat je dan een vriendelijk persoon tegenover je vindt. Dat maakt het zoveel makkelijker om je aan de ander toe te vertrouwen.

Vriendelijkheid opent harten…

In de Bijbel denk ik bij vriendelijkheid aan Jezus die de Samaritaanse vrouw ontmoet bij een bron. Door Jezus’ vriendelijkheid en mildheid komt haar verdrietige levensverhaal in het licht van genade te staan. Als Jezus een massa mensen ziet die Hem achterna reizen, is Hij innerlijk over hen bewogen. In plaats van weerstand voelt Hij compassie. Tegenover vriendelijkheid staan wantrouwen, norsheid, afwijzing en reageren vanuit vooroordelen.

Hart van steen…

Weet je welke eerste indruk mensen van jou hebben? Misschien zijn er in jouw levensgeschiedenis dingen gebeurd waardoor je startpunt wantrouwen en afstandelijkheid is. Je bent niet de enige!
Ezechiël mocht de Judeeërs in ballingschap deze belofte van God meegeven: ‘Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven’ (Ezechiël 36:26).

Vraag…

In welke relaties zou je meer willen gaan reageren vanuit vriendelijkheid?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons