Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag vijf: De vrucht van de Geest is… GEDULD

Bijbeltekst(en)

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,

Galaten 5:22NBV21Open in de Bijbel

Ben jij geduldig? In het verkeer ben ik dat niet. Ik fiets door rode verkeerslichten in mijn stad Amsterdam. Als ik in de auto op een zebrapad af rijd en ik zie iemand aan komen lopen geef ik nog even gas. Mijn eigen natuur – of ‘vlees’, zoals de Bijbel dat wel noemt – is niet zo geduldig.
Geduld is schaars in onze samenleving, waar beloofd wordt dat we morgen in huis hebben wat we vandaag bestellen.

Trek nieuwe kleren aan…

Paulus schrijft over geduld in Kolossenzen 3:12: ‘Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.’
Geduld is een eigenschap die hoort bij het groeiproces van christenen. In de beeldspraak van kleding roept Paulus op de oude kleren van ongeduld uit te trekken. Oude kleren zitten vaak lekker soepel en als gegoten. Maar de Geest wil ons een ‘make-over’ geven. Dat gaat niet buiten ons om, het vraagt een verlangen naar het nieuwe karakter.

Wat is geduld…

Bij ongeduld staan je eigen programma, doelen, agenda en tijd op de voorgrond. Een ander die tijd en aandacht vraagt, is een sta-in-de-weg voor wat je zelf van plan was. Doordat je alle beschikbare ruimte vult met je eigen plannen, doe je een ander al snel tekort.

Een oud Nederlands woord voor geduldig is lankmoedig. Een prachtig woord waarin je de combinatie kunt horen van ‘lang’ en ‘moed’, ook al klopt dat etymologisch misschien niet helemaal. Geduld kun je dan zien als de moed om het lang uit te houden met de ander, lang de verbinding met een ander kunnen bewaren – langer dan je eigen natuur zou doen. Met de puber die je het leven soms lastig maakt, het gemeentelid met zijn geklaag, je collega die zo traag is, enzovoorts. Geduld is dat je ruimte blijft houden voor de ander. Die ander weet zich daardoor gezien, gehoord en kan zijn verhaal kwijt.

Jezus als voorbeeld…

Het mooiste voorbeeld van geduld is Jezus, die bekleed was met de heilige Geest. Hij heeft ruimte voor Zacheüs, die door de mensen genegeerd werd. Jezus staat stil bij de roepende blinde Bartimeüs, terwijl de mensen zeggen: ‘Houd je mond.’ Jezus wil weten wie Hem aangeraakt heeft in de massa. Een vrouw die van achteren Jezus aanraakte, wordt door Hem gezien. Jezus neemt de tijd om samen op te wandelen met de twijfelende, verwarde Emmaüsgangers. Hij luistert naar hun verhaal en geeft vervolgens onderwijs.

Vraag…

Bij wie word je ongeduldig? Wat is de vrucht van je ongeduld? Wat verandert er in de relatie als je moed ontvangt om het langer met liefde vol te houden met de ander?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons