Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag vier: De vrucht van de Geest is… VREDE

Bijbeltekst(en)

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Galaten 5:22-23NBV21Open in de Bijbel

De vrucht van de Geest is vrede, zo schrijft Paulus in Galaten 5:22. In het Grieks staat er eirènè. Onze naam ‘Irene’ is hiervan afgeleid.

Alomvattend…

In het Oude Testament (Hebreeuws) is het woord voor vrede sjalom. Dit woord heeft een veel diepere inhoud dan de afwezigheid van ruzie, conflict en onvrede. De vrede die God geeft, is dat alles klopt, alles op de juiste plek valt, alles functioneert zoals het bedoeld is. Vrede is een situatie waarin je je op je gemak voelt bij God en bij elkaar, je voelt je thuis. Als er vrede is, dan is er gaafheid, heelheid en harmonie.
In het Oude Testament was het vredeoffer een hoogtepunt binnen de offerdienst. Drie ‘partijen’ genoten van dit vrijwillige offer. Een deel van het offerdier was voor God bestemd. Een ander deel was voor de priesters. Maar het grootste deel mocht de offeraar weer mee terugnemen om samen met zijn gezin te eten (zie Leviticus 3, 7 en 1 Samuel 1). Zo kon iedereen letterlijk proeven van de harmonie en verbinding die Gods vrede teweegbrengt.

‘Zoals de wereld die niet geven kan…’

De bron van vrede is God zelf. Daarom noemt Paulus Hem herhaaldelijk ‘de God van de vrede’ (Romeinen 15:33 en 16:20). Jezus spreekt veelvuldig zijn vrede uit over zijn angstige leerlingen. In Johannes 14:27 zegt Hij: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.’ Vrede is dus wat de Geest als vrucht werkt, wat Jezus uitspreekt over zijn volgelingen en God (de Vader) is de God van de vrede.
Vrede als vrucht van de Geest is een diepe ervaring van heelheid en harmonie in relaties. De Geest wil dit als vrucht in ons laten groeien. Uit onszelf komen vaak heel andere dingen naar boven: onvrede, irritatie over situaties, mensen en ook over onszelf! Gods Geest wil dat deze onvrede minder wordt en vrede meer ruimte krijgt.

Als we deze vrede kunnen ontvangen en onszelf eigen maken, verandert dat niet alleen onszelf. En dat is ook de bedoeling. Een vrucht is er niet om alleen zelf van te genieten, maar ook om anderen van te laten genieten. Denk maar aan de bekende uitspraak van Jezus: ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ (Matteüs 5:9). Wie de vrede, de harmonie van God in zich draagt, gaat die ook uitdelen. Zo iemand weerspiegelt het karakter van God.

Vragen…

Waar ervaar jij onvrede, gebrek aan sjalom?
In welke situatie zou jij vredestichter kunnen zijn?
Nodig de heilige Geest uit om in de situaties die je benoemd hebt de vrucht van vrede te geven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons