Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag drie: De vrucht van de Geest is… VREUGDE

Bijbeltekst(en)

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Galaten 5:22-23NBV21Open in de Bijbel

De wereld wordt overspoeld door crises. Nieuwsmedia vullen zich vooral met nieuws waar we niet blij van worden. En persoonlijk kunnen we terechtkomen in vele situaties die de vreugde smoren. Hoe kunnen we dan toch blij zijn?

Goed voorbeeld…

Bij blij zijn denken we waarschijnlijk niet direct aan God zelf. Toch is dat een goed startpunt. In Genesis 1 lezen we het refrein dat God zag dat het goed was, en de mens was zelfs zeer goed. Je proeft Gods vreugde over zijn uitbundig mooie en veelkleurige schepping.
Gods voorbeeld laat zien dat vreugde en blijdschap mogelijk zijn wanneer we goed kijken door de juiste bril. De bril van het nieuws via het journaal helpt niet. Een wandeling in de natuur helpt wel, evenals oog hebben voor de variatie, de afwisseling van de seizoenen. Hetzelfde kun je toepassen op wat er om je heen gebeurt. Je kunt kijken naar wat er fout gaat, bijvoorbeeld de toenemende vereenzaming tijdens de coronacrisis. Je kunt ook in beweging komen, interesse tonen, de vele initiatieven zien die mensen en kerken ondernemen om elkaar te blijven zien. Daar word je blij van.

Goed nieuws…

Het Griekse woord chara dat Paulus gebruikt, komt maar liefst bijna zestig keer voor in het Nieuwe Testament.
Dat begint al bij het geboorteverhaal van Jezus. De engel vertelde de herders goed nieuws, dat het hele volk met vreugde zou vervullen (Lucas 2:10). De komst van Jezus maakt blijdschap los! En hoeveel mensen maakte Hij blij door te vergeven en te genezen… Jezus zag de mensen zoals ze waren, aanvaardde hen, gaf hun eigenwaarde. Kinderen ontvingen een knuffel en zegen.

Vreugde als vrucht van de Geest is: je hart en gedachten openen voor de goedheid, liefde en veelkleurigheid van God. Hij kijkt naar ons met vreugde: ‘De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen’ (Sefanja 3:17).
Het vraagt geloof en openheid van onszelf om ons Gods vreugde over ons eigen te maken. Hoe meer ons dat lukt, hoe meer we met een glimlach naar anderen leren kijken. De ander proeft dat we zonder oordeel kijken en wordt daar ook weer blij van.

Vraag…

God kijkt met vreugde naar je. Wat roept dat bij je op?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons