Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag zeven: De vrucht van de Geest is… VRIENDELIJKHEID en GOEDHEID

Bijbeltekst(en)

22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Galaten 5:22-23NBV21Open in de Bijbel

Leven in vrijheid…

In Galaten 5, het hoofdstuk waarin de vrucht van de Geest wordt genoemd, is het centrale thema ‘vrijheid’. Dat begint meteen in vers 1: ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’ In vers 13 komt Paulus terug op de vrijheid: ‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde…’

Onze aardse natuur maakt ons onvrij en gebonden. Kijk maar eens naar de nare opsomming in Galaten 5:19-21. Maar als je de vrucht van Gods Geest voortbrengt, leef je vrij. Bij alle vijandschap die Jezus opriep, was Hij toch een vrij mens. Vrij in zijn relatie met zijn Vader en vrij ten opzichte van mensen. Het is die vrijheid die aan de basis ligt van de vriendelijkheid en goedheid waar Paulus over schrijft.

Goedheid is de vrijheid om te kunnen geven…

Vriendelijkheid is de innerlijke gesteldheid waar concrete goedheid uit voortvloeit. Goedheid als vrucht van de Geest is: anderen dienen, helpen, ondersteunen. Je bent bereid concreet het goede te doen voor een ander. Je gunt de ander jouw goedheid. Goedheid kan de betekenis hebben van gul, royaal kunnen zijn. Je leent makkelijk uit, of geeft makkelijk weg omdat je niet gehecht bent aan je bezit. Het kan ook gastvrijheid betekenen: je ontvangt graag mensen in je huis en toont goedheid in lekker eten en een fijne sfeer.

Het woord ‘vrijheid’ is belangrijk. Je doet niet goed omdat het moet. Dan raak je uitgeput, of teleurgesteld omdat je veel geeft, maar de mensen zo weinig terugdoen. Goedheid als vrucht van Gods Geest is hartelijk, vanuit een oprechte en vrije keuze.

Er was een vader met twee zonen…

De gelijkenis van de verloren zoon ken je vast wel. Een verhaal waarin het vaderhart overstroomt van goedheid en gulheid naar de weggelopen zoon. Nieuwe kleding en sandalen, een ring, een groot welkomstfeest. Voor de vader geen offer, geen moeten, maar bruisende liefde.

De vader gaat ook op zoek naar de oudste zoon. ‘Kom, neem toch deel aan het feest, al het mijne is van jou’, zegt de vader tegen de zoon. Gul en royaal deelt de vader zijn bezit. De gelijkenis gaat over het vaderhart van God. De vrucht van goedheid is dat wij deze Vaderliefde weerspiegelen. Gods Geest brengt je in beweging naar anderen. Van harte deel je uit van wat je zelf ontvangen hebt.

Een klein gebaar…

De wereld snakt naar vriendelijke mensen die goeddoen. Wie kun jij vandaag of deze week iets laten proeven van Gods goedheid? Denk aan een kaartje, een bemoedigend Whatsapp-berichtje, een bloemetje. Of past het meer bij je om iemand uit te nodigen voor een maaltijd?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons