Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Matteüs 6:24-34

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Bijbeltekst(en)

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Matteüs 6:24-34NBV21Open in de Bijbel

Dit is een bekende regel uit de zogenoemde Bergrede (Matteüs 5-7). Deze verzameling uitspraken van Jezus is een samenvatting van zijn boodschap. De Bergrede is te typeren als ‘reisgids voor christenen’. Inderdaad wijst Jezus ons hier de route naar Gods rijk. Om te beginnen is hij dat trouwens in feite zelf. Je kunt de Bergrede lezen als zijn eigen biografische schets. Hij is de belichaming van het koninkrijk van God. Daar gáát hij radicaal voor. Hij zet alles op haren en snaren om zijn leven te richten op de wil van de hemelse Vader. In deze toewijding is Jezus vrij van bezorgdheid voor eigen wel en wee. Zo is hij helemaal beschikbaar voor zijn naaste in nood.

Jezus geeft ons het dringende advies om dezelfde prioriteiten te stellen als hij. Gods wil moet voorrang hebben in ons leven van elke dag. Het gaat erom dat we georiënteerd zijn op de sjalom van Gods toekomst. Waar leerlingen van Jezus daadwerkelijk navolgers van Hem worden, wordt iets zichtbaar van Gods heilzame bedoelingen met mens en wereld. Als je allereerst vraagt naar Gods wil in je leven, krijg je flitsen en fragmenten van een nieuwe wereld te zien. Dan zul je bovendien merken dat veel zorgen om je eigen bestaan wegvallen. Je merkt verwonderd hoe de Vader voor je zorgt.

Intussen blijft de weg van het koninkrijk een kruisweg. Jezus predikt geen succesevangelie. Hij is ondubbelzinnig in het aanwijzen van de consequenties die de keus om God te dienen in deze wereld met zich meebrengt. Zelfverloochening en vervolging horen er onlosmakelijk bij. Toch is er alle reden voor onbekommerdheid. Dietrich Bonhoeffer schrijft in zijn boek Navolging dat de trouwe discipel niets tekort zal komen. ‘Hoe zou het ook hem aan iets ontbreken, die in honger en naaktheid, in vervolging en gevaar zeker is van de gemeenschap met Jezus Christus?’

Jan Hoek
Hoogleraar systematische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons