Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Lucas 2:1

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.

Bijbeltekst(en)

De geboorte van Jezus

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven.

Lucas 2:1NBV21Open in de Bijbel

De eerste plechtige taak na de geboorte van een baby is het inschrijven bij de gemeente waar je woont. Daar krijgt de ouder een geboorteakte waarin onder andere de naam, ouders en geboorteplaats staan vermeld. Zonder dit juridisch bewijs kan het kind niet geïdentificeerd worden en dus niet verzekerd of ingeschreven worden bij een school.

In de tijd van Jozef en Maria moesten mensen zich ook inschrijven. Maar dat gebeurde niet bij de geboorte van een kind. De leider van het land, in dit geval keizer Augustus, deed een oproep aan alle (volwassen) inwoners van zijn rijk om zich in te schrijven in de gemeente waar ze geboren waren. Toch lezen we deze aankondiging net voordat Jezus geboren wordt. Waarom eigenlijk? Daarvoor zijn twee redenen te noemen.

Allereerst wil Lucas onderstrepen dat de geboorte van Jezus een historisch feit is. Het is niet gewoon een mooi sprookje dat begint met: ‘Er was eens een god die besloot mens te worden…’ Het is echt gebeurd. En dat is belangrijk, want het blijft ergens een onwerkelijk verhaal. Welke god zou mens willen worden? Dat bleek de Drie-ene God te zijn die in Jezus naar de aarde kwam. Zoveel houdt God van iedereen die op aarde leeft! Die gebeurtenis vond niet alleen plaats in de geschiedenis, maar zou haar ook voorgoed veranderen.

Een tweede reden voor dit begin is dat daarmee in vervulling gaat wat eeuwen daarvoor was voorspeld. In Micha 5:1 staat dat Jezus in Betlehem geboren zou worden. Jezus was de beloofde messias die Israël verwachtte, en nu blijkt dat uitkomt wat God heeft voorspeld. Al moeten Jozef en Maria daar best een stukje voor reizen. Het lijkt of Augustus bepaalt wat er gebeurt maar uiteindelijk blijkt dat de Schepper van hemel en aarde te zijn. God gebruikt mensen om zijn plannen te laten slagen, of zij zich daar nu bewust van zijn of niet. En daarom is het mooi dat Kerst begint met een volkstelling!

Almatine Leene
Nederduits Gereformeerde Kerk Stellenbosch-Wes, Zuid-Afrika

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons