Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Matteüs 5:9

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Bijbeltekst(en)

9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Matteüs 5:9NBV21Open in de Bijbel

Dit zijn woorden van Jezus, en het is één uitspraak uit een rijtje van acht. Jezus prijst niet alleen vredestichters gelukkig, maar ook: mensen die nederig van hart zijn, die treuren, zachtmoedig zijn, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, barmhartig zijn, zuiver van hart , en die vervolgd worden om de gerechtigheid.

Op het eerste gezicht kan die opsomming je meewarig stemmen: een rijtje van softies en losers. Maar dat is gezichtsbedrog. Neem de vredestichters: dat zijn niet zomaar vredelievende mensen. Het zijn ook geen mensen die weglopen voor conflict. Vredestichters stappen tussen de partijen en werken aan vrede. Ze oefenen geduld en begrip maar noemen ook de dingen bij hun naam. Ze lopen het risico dat ze beide partijen tegen zich krijgen. Zo gaat dat soms in families en gemeenschappen waar oude conflicten sluimeren: wie aan een oplossing wil werken, wordt van twee kanten vijandig bejegend. Net als de mensen die ‘vervolgd worden om de gerechtigheid’, zijn vredestichters mensen die hun nek hebben uitgestoken.

Jezus prijst ze gelukkig omdat in zulke mensen iets van God zelf vibreert. Ze zitten op de golflengte van Gods hart. Als ze in het verdomhoekje raken, dan als het ware samen met Jezus. Soms ben ik geneigd om van dat hele rijtje te zeggen: typisch mensen die te goed zijn voor deze wereld. Maar gelukkig zijn ze er wel.

Je kunt ook zeggen dat het rijtje een profielschets van Jezus vormt. Het beschrijft zijn hartstocht, zijn kwetsbaarheid, zijn houding en zijn lot. De vredestichters en die anderen, dat zijn mensen die iets van Jezus belichamen. Geen kampioenen in de ratrace, wel mensen in wie Gods hart klopt. Hun geluk is niet dat ze later in de hemel komen, maar dat de Eeuwige en de eeuwigheid al in hen huizen.

Piet van Veldhuizen
Predikant in hervormde wijkgemeente De Ark, Hendrik Ido Ambacht

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons