Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Zelfoverschatting 

Bijbeltekst(en)

36De koning doet wat hij wil. Hij wordt hoogmoedig en stelt zich boven iedere god, en tegen de God der goden spreekt hij lasterlijke woorden. Toch zal hij in voorspoed leven totdat de toorn is uitgewoed, want wat besloten is moet worden uitgevoerd. 37Ook op de goden van zijn voorouders slaat hij geen acht, noch op de bij vrouwen geliefde god, noch op enige andere god, want hij stelt zich boven alle goden. 38In plaats daarvan vereert hij de god van de vestingen; met goud, zilver, edelstenen en andere kostbaarheden vereert hij een god die zijn voorouders nooit gekend hebben. 39Versterkte vestingen valt hij aan met hulp van die vreemde god. Allen die hem erkennen, overlaadt hij met eerbewijzen en maakt hij heerser over velen; als beloning geeft hij hun grond.

40In de eindtijd zal de koning van het Zuiden met de koning van het Noorden in botsing komen, en die zal hem bestormen met wagens en ruiters en talloze schepen. Hij zal landen binnenvallen en er als een vloedgolf doorheen razen. 41Ook het Sieraadland valt hij binnen. Velen worden onderworpen, alleen de volgende volken zullen aan hem ontkomen: Edom, Moab en het belangrijkste deel van de Ammonieten. 42Hij wordt heer en meester over vele landen, ook Egypte ontkomt niet aan hem. 43Hij eigent zich het goud en zilver en de andere kostbaarheden van Egypte toe. Libiërs en Nubiërs maken deel uit van zijn gevolg. 44Maar geruchten uit het oosten en het noorden zullen hem opschrikken, en hij zal in grote woede uittrekken om velen te verdelgen en te vernietigen. 45Hij zal zijn koninklijke tenten opslaan tussen de zee en de heilige berg in het Sieraadland, maar dan vindt hij zijn einde zonder dat iemand hem helpt.

Daniël 11:36-45NBV21Open in de Bijbel

Soms kun je je afvragen: hoe kan het dat een leider die overduidelijk niet volgens Gods regels leeft zo succesvol is? Ook de koning in dit verhaal leeft in voorspoed, ondanks dat hij zich boven God stelt. Maar opnieuw blijkt dat wat wij zien niet is wat God ziet. God ziet ook de toekomst. En die ziet er voor deze koning niet goed uit. Het lijkt heel lang goed te gaan, maar uiteindelijk komt aan elk succes en aan elk menselijk koninkrijk een einde. Wat een troostende gedachte dat aan de heerschappij van slechte leiders en aan onrecht een eind komt!

Geeft het jou hoop dat God ziet wat wij niet zien?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons