Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Heilig verbond bedreigd 

Bijbeltekst(en)

25Hij zal zijn krachten verzamelen en met een groot leger optrekken tegen de koning van het Zuiden. De koning van het Zuiden zal zich opmaken voor de strijd met een zeer groot en krachtig leger, maar hij zal geen stand kunnen houden, want men zal een aanslag tegen hem beramen. 26Zijn eigen disgenoten bewerkstelligen zijn ondergang, zijn leger wordt onder de voet gelopen en er vallen vele doden. 27Beide koningen hebben kwaad in de zin, al zitten ze samen aan één tafel. Ze misleiden elkaar maar het baat hun niet, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken. 28Dan keert de koning van het Noorden beladen met rijkdommen terug naar zijn land. Op de terugweg zal hij vol haat optreden tegen het heilig verbond.

29Op de vastgestelde tijd zal hij opnieuw het Zuiden binnenvallen, maar de tweede keer verloopt anders dan de eerste. 30Schepen van de Kittiërs vallen hem aan, zodat hij wordt afgeschrikt en rechtsomkeert maakt. Eenmaal terug richt hij zijn woede tegen het heilig verbond en besteedt hij zijn aandacht aan hen die het heilig verbond verzaken. 31Hij brengt strijdkrachten op de been; die zullen het heiligdom, de vesting, ontwijden, het dagelijks offer afschaffen en een verwoesting brengend afgodsbeeld oprichten. 32Degenen die zich niet houden aan het verbond, verleidt hij op listige wijze tot afvalligheid, maar degenen die hun God trouw zijn zullen zich met kracht verzetten. 33De verlichten onder het volk brengen velen tot inzicht, maar een tijd lang worden zij te vuur en te zwaard bestreden, gevangengezet en beroofd. 34Tijdens hun onderdrukking krijgen ze enige hulp, al zullen velen zich onder valse voorwendselen bij hen aansluiten. 35Maar ook sommige van de verlichten komen ten val, opdat zij gelouterd, gereinigd en gezuiverd worden tot aan de eindtijd, want de vastgestelde tijd is nog niet aangebroken.

Daniël 11:25-35NBV21Open in de Bijbel

Die slechte en verachtelijke koning (Daniël 11:21) is Antiochus IV Epifanes. Hij regeerde van 175 tot 164 voor Christus. Hij was de koning van het Noorden, waar ook Judea bij hoorde. Antiochus laat in de tempel in Jeruzalem een beeld van Zeus (de Griekse oppergod) neerzetten (Daniël 11:31). En hij vervolgt Joden die trouw willen blijven aan de God van Israël. Ze worden ‘verlichten’ (NVB) of ‘wijze mensen’ (BGT) genoemd. Wijze mensen weten wat goed is, maar er wordt niet naar deze mensen geluisterd. Ze lopen zelfs gevaar: ze worden gevangengenomen en bestolen!

Ken jij mensen die wijs zijn, maar naar wie niet wordt geluisterd? Waarom is dat, denk je?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons