Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geheimhouding 

Bijbeltekst(en)

1In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. 2Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. 3De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. 4Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.’

Daniël 12:1-4NBV21Open in de Bijbel

De belofte die Daniël moet geheimhouden kan nog niet begrepen worden door zijn generatie. Het gaat over een nieuwe tijd. De rechtvaardigen zullen ontwaken uit het stof en stralen als sterren. De aardse dood heeft niet het laatste woord. Dit verlegt het perspectief van het hier en nu naar het leven daar en dan. Er kan voorbij dit aardse leven gedacht worden. Met de opstanding van Jezus krijgt deze tekst extra betekenis voor christenen. Dit wordt uitgelegd in 1 Korintiërs 15:45-57. De dood is overwonnen door Jezus. Die gebeurtenis maakt de tekst over het leven na de dood hoopgevend.

Geloof jij in een leven na de dood en hoe ziet dat er volgens jou uit?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.15
Volg ons