Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Eindtijd

Bijbeltekst(en)

5Toen zag ik, Daniël, twee anderen staan, de ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de overkant. 6Een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond: ‘Hoe lang duurt het voordat deze wonderbaarlijke gebeurtenissen ten einde zijn?’ 7Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.’ 8Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn heer, hoe zal dit alles aflopen?’ 9Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 10Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen. 11En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken. 12Gelukkig is de mens die blijft wachten tot er dertienhonderdvijfendertig dagen voorbij zijn. 13Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om het lot te ontvangen dat jou is toebedeeld.’

Daniël 12:5-13NBV21Open in de Bijbel

Wanneer je een spannende film bekijkt, kun je haast niet wachten om te zien hoe het afloopt. Daniël krijgt profetieën over de eindtijd en vraagt: hoe zal het verder gaan? Hoe en wanneer komt er een einde aan de wereld? Maar dit blijft zelfs voor Daniël geheim. Hij mag weten dat na moeilijkheden een hoopvolle toekomst is. Vanuit die belofte mag Daniël rust vinden in zijn graf.
Ook wij zullen sterven. We mogen erop vertrouwen dat dankzij Jezus’ dood en opstanding de belofte aan Daniël ook voor ons geldt. ‘Als het einde komt, zul je weer gaan leven en krijgen wat God voor je heeft bestemd.’

Beïnvloeden deze woorden over de toekomst jouw dagelijks leven?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Haggai. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond. Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons