Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Machtsmisbruik 

Bijbeltekst(en)

Daniël in de leeuwenkuil

2Darius ging ertoe over honderdtwintig satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. 3Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders aan, van wie Daniël er een was; aan hen moesten de satrapen rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. 4Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. 5Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden waarvoor ze hem zouden kunnen aanklagen, maar zij konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. 6Toen zeiden die mannen: ‘Met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniël kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God.’ 7Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek: ‘Koning Darius, leef in eeuwigheid! 8Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat eenieder die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. 9Welnu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Meden en de Perzen kan worden herroepen.’ 10Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift.

Daniël 6:2-10NBV21Open in de Bijbel

Weer is er een nieuwe koning: Darius. En Daniël werkt als minister in het paleis. Zou hij niet terug willen of mogen naar Juda? Of denkt hij dat hij meer goed kan doen door als minister in dit vreemde land te blijven werken? Wat duidelijk blijkt, is dat Daniël ondanks al deze jaren in ballingschap trouw blijft aan God. Hij leeft als een rechtvaardige en ontvangt wijsheid en kennis van God. Hij is zo wijs dat de koning hem als hoogste leider wil aanstellen. Dat leidt tot jaloezie en tot een plan om Daniël uit de weg te ruimen.

Wat doe jij om dicht bij God te leven en Hem trouw te blijven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons