Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Mens erger je niet

Bijbeltekst(en)

1Van David.

Erger je niet aan slechte mensen,

wees niet jaloers op wie kwaad doen,

2zij verdorren snel als gras,

zij verwelken als het jonge groen.

3Vertrouw op de HEER en doe het goede,

bewoon het land en leef er veilig.

4Zoek je geluk bij de HEER,

Hij zal geven wat je hart verlangt.

5Leg je leven in de handen van de HEER,

vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:

6het recht zal dagen als het morgenlicht,

de gerechtigheid stralen als de middagzon.

7Blijf kalm en wacht op de HEER,

erger je niet aan wie slaagt in het leven,

aan wie met listen te werk gaat.

8Wind je niet op, laat je woede varen,

erger je niet, dat brengt maar onheil.

9Slechte mensen worden verdelgd,

wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

10Nog even, en verdwenen is de zondaar,

je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.

11Wie nederig zijn, zullen het land bezitten

en gelukkig leven in overvloed en vrede.

Psalmen 37:1-3:11NBV21Open in de Bijbel

Mens erger je niet
Ergernis, wrevel, wie heeft er nooit eens last van? Het is zo’n knagend, zeurend gevoel. Als iedereen nou eens net zo zou zijn als ik… Als men­ sen nou eens niet zo vervelend zouden doen…

In de psalm wordt het herkenbaar beschreven. Je kunt je op vele manie­ ren ergeren. Bij sommige mensen lijkt het wel een levensinvulling om zich aan anderen te ergeren. De ingezondenbrievenrubrieken van de kranten staan er vol mee.

De psalm stelt tegenover die ergernis vertrouwen. Wie erop vertrouwt dat God uiteindelijk de wereld en jouw leven draagt, hoeft zich niet te ergeren aan anderen. Wie kalm blijft en ieder het hare of het zijne gunt, hoeft zich nooit tekort gedaan te voelen. Het belangrijkste is dat je zelf het goede doet. De rest mag je in Gods hand leggen.

Een hele uitdaging om de week mee in te gaan!

♪ Lied 538

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons