Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verdeeldheid

Bijbeltekst(en)

Verdeeldheid in de gemeente

10Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. 11Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 12Ik bedoel dat de een zegt: ‘Ik ben van Paulus,’ een ander: ‘Ik van Apollos,’ een derde: ‘Ik van Kefas,’ en een vierde: ‘Ik van Christus.’ 13Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? 14Ik dank God dat ik niemand van u – behalve dan Crispus en Gajus – heb gedoopt; 15niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. 16Ja, ik heb ook nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. 17Christus heeft mij immers niet gezonden om te dopen, maar om te verkondigen – en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.

1 Korintiërs 1:10-17NBV21Open in de Bijbel

Verdeeldheid
Paulus beschrijft heel raak hoe verdeeldheid er in de gemeente van Korinte uitziet. Alle groepen beroepen zich op een autoriteit. Allemaal weten ze wel iemand die het volgens hen bij het rechte eind heeft. En zo staan ze tegenover elkaar, elk met hun eigen theologische kampioens­kandidaat.

Paulus wil die verdeeldheid doorbreken. Hij wil helemaal geen kampi­oen worden. Waar hij voor pleit, is eerder een gemeenschappelijke wijsheid. Ieders inzicht draagt bij aan de zoektocht naar waarheid, naar betekenis, naar zin.

De eenheid die hij zoekt vindt hij in Jezus Christus. Hoe ieder over Jezus denkt, hem ervaart en in hem gelooft, het draagt allemaal bij aan een beter begrip van wat wel tot heil dient en wat niet.

Het vergt moed om zo opzij te stappen. Paulus heeft die moed, om niet zelf heer te willen zijn, maar van zich af te wijzen naar de Ene.

♪ Lied 970

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons