Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Brieven schrijven

Bijbeltekst(en)

1Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. 2Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. 3Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

4Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. 5Door uw eenheid met Hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis 6bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, 7en hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de Geest terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. 8Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. 9God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

1 Korintiërs 1:1-9NBV21Open in de Bijbel

Brieven schrijven
Soms vergeet je dat de brieven van Paulus daadwerkelijke brieven zijn. Ze zijn geschreven op een bepaald moment en gericht aan mensen die hij kende. De kunst van het brieven schrijven is in onze tijd een vergeten kunst aan het worden. Wij schrijven een e­mail, of nog sneller: sturen een appje. Daarmee gaat er nog weleens wat werkelijke aandacht ver­loren.

Neem deze eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinte. Paulus beschrijft precies wie de afzender is en wie de geadresseerde. En hij neemt alle tijd om te beginnen met uitgebreide goede wensen. Woorden van zegen zijn het eerste dat hij schrijft. Hij steekt de ontvan­gers van zijn brief een hart onder de riem en bemoedigt hen met hoop en vertrouwen. Misschien is het een aanleiding om zelf ook eens iemand een brief te schrijven, en daar echt tijd en aandacht aan te besteden.

♪ Lied 976

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons