Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hulp in de strijd

Bijbeltekst(en)

1Voor de koorleider. Op de wijs van De lelie van het getuigenis. Een stil gebed van David, ter lering, 2toen hij vocht tegen de Arameeërs uit Naharaïm en Soba, en toen Joab op zijn terugtocht de Edomieten in de Zoutvallei versloeg, twaalfduizend man.

3God, U hebt ons verstoten, ons uiteengeslagen,

uw toorn over ons uitgestort. Keer ons lot ten goede.

4U hebt het land geschokt en gespleten,

genees zijn scheuren, want het stort ineen.

5U hebt uw volk zwaar laten lijden,

ons een bittere wijn laten drinken.

6Geef een teken aan wie ontzag hebben voor U,

laat hen ontkomen aan de pijlen van de boog. sela

7Bevrijd uw geliefde volk,

help het met uw machtige hand, verhoor ons.

8God heeft gesproken in zijn heiligdom:

‘Juichend zal Ik Sichem verdelen,

het dal van Sukkot uitmeten.

9Van Mij is Gilead, en van Mij is Manasse,

Efraïm is de helm op mijn hoofd,

Juda de scepter in mijn hand.

10Moab is mijn wasbekken,

op Edom zet Ik mijn voet.

Filistea, juich Mij toe!’

11Wie voert mij de vesting binnen,

wie zal mij naar Edom leiden?

12Bent U het niet, God, U die ons verstoten had?

Voert U niet, God, onze legers aan?

13Sta ons bij tegen de vijand,

de hulp van mensen is vergeefs.

14Met God zullen wij triomferen,

Hij zal onze vijanden vertrappen.

Psalmen 60NBV21Open in de Bijbel

Hulp in de strijd
Het voelt ongemakkelijk om God te hulp te roepen in een oorlog. De liefde en vrede van God verdragen zich moeilijk met strijdlustige taal over vijanden die vertrapt moeten worden en vernietigd. Toch lezen we dat in de psalm van vandaag.

Het is een psalm die ontstaan is in een situatie van oorlog. Er staat iets op het spel. De toekomst is in gevaar, Gods toekomst met de mensen van zijn welbehagen. In dit gebed aan God klinkt vooral het verlangen van de mensen door. Een verlangen naar vrede, naar veiligheid. Mensen staan daarvoor op de bres. Ze wil­len graag dat God aan hun kant staat.

Bommenwerpers kun je niet aanzien voor vredesengelen. Verwoesting en dood zijn en blijven verschrikkelijk, ook als het de vijand treft. De roep om vrede mag klinken naar de hemel. Maar dan vooral als bede: God, ontferm u.

♪ Lied 462

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons