Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Luister naar raad

Bijbeltekst(en)

15Als je lui bent, verslaap je je tijd,

als je laks bent, zul je honger lijden.

16Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven,

wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.

17Wie vrijgevig is voor een arme, leent aan de HEER,

die zal hem zijn weldaad vergoeden.

18Tuchtig je zoon, dan is er hoop,

zo voorkom je dat hij de dood vindt.

19Wie zijn drift niet beheerst, moet boeten,

als je hem ontziet, wordt het alleen maar erger.

20Luister naar raad, laat je terechtwijzen,

uiteindelijk maakt het je wijs.

21Een mens maakt allerlei plannen,

wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.

22Trouw is voor de mens het hoogste goed,

je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.

23Ontzag voor de HEER beschermt je leven,

je kunt rustig gaan slapen, er overkomt je niets.

24Een luiaard laat zijn hand in de schaal rusten,

hij brengt hem zelfs niet naar zijn mond.

25Straf je een spotter, dan leren onnozelen daarvan,

straf je een verstandig mens, dan groeien diens kennis en inzicht.

26Wie zijn vader mishandelt en zijn moeder wegjaagt

is een onwaardige zoon, die zich misdraagt.

27Mijn zoon, luister maar niet langer naar mijn onderricht

als je mijn wijze woorden in de wind wilt slaan.

28Een onbetrouwbare getuige spot met het recht,

een wetteloze zwelgt in onrecht.

29Voor spotters staat de straf al vast,

voor de rug van dwazen ligt de stok al klaar.

Spreuken 19:15-29NBV21Open in de Bijbel

Luister naar raad
Het is niet zo vanzelfsprekend om naar de goede raad van anderen te luisteren. Veel mensen denken zelf wel wijs te kunnen worden. De boekhandels liggen vol met zogenaamde ‘zelfhulpboeken’.

Het woord zegt het al, je helpt jezelf om bepaalde problemen op te lossen. Of het nu gaat om het opruimen van je huis, het plannen van je agenda of meer ingrijpende dingen als het omgaan met rouw, overal is wel een boek voor.

Maar de schrijver van de Bijbelse spreuken benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen van elkaar leren. Samen wijzer worden, dat is belangrijk. De ene mens kan de andere terzijde staan. De meest waardevolle levenslessen leer je van anderen en niet uit een boekje.

Wie is in jouw leven, in uw leven een belangrijke leermeester geweest?

♪ Psalm 78:1,2

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons