Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Twee wegen

Bijbeltekst(en)

12De zondaar belaagt de rechtvaardige

met een grijns op zijn gezicht.

13Maar de Heer lacht hem uit

en ziet de dag al van zijn ondergang.

14Zondaars trekken hun zwaard

en spannen hun boog,

om zwakken en armen te doden,

om af te slachten wie eerlijk hun weg gaan.

15Maar het zwaard dringt in hun eigen hart

en hun bogen worden gebroken.

16Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft

dan de rijkdom van talloze zondaars.

17De macht van de zondaars wordt gebroken,

maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

18De HEER trekt zich het lot van onschuldigen aan,

hun bezit blijft voor eeuwig behouden.

19Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen,

in tijden van hongersnood worden zij verzadigd.

20De zondaars zullen ten onder gaan,

de vijanden van de HEER verdwijnen

als bloemen in het veld, verdwijnen als rook.

21De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug,

de rechtvaardige geeft, uit mededogen.

22Gods gezegenden zullen het land bezitten,

de vervloekten worden verdelgd.

23Wie de HEER welgevallig is,

mag zijn weg gaan met vaste tred.

24Al komt hij ten val, hij blijft niet liggen,

want de HEER richt hem op.

Psalmen 37:12-24NBV21Open in de Bijbel

Het lezen van de psalm maakt wat ongemakkelijk. Zondaars worden tegenover rechtvaardigen gezet. De een is slecht, de ander is goed. De een wacht rampspoed, de ander het goede leven. De spannende en ongemakkelijke vraag is natuurlijk: Wie ben ik dan? Hoor ik bij de zon­daars? Veel gelovigen hebben geleerd zichzelf zo te verstaan. Maar is dat wel terecht? Past dat harde oordeel wel?

Aan de andere kant klinkt het ook hoogmoedig om jezelf onder de rechtvaardigen te scharen. Alsof je zo’n hoge dunk hebt van jezelf dat je anderen de maat kunt nemen. Ook daaraan hebben gelovigen zich wel schuldig gemaakt. Maar ook dat voelt ongemakkelijk.

In de psalm gaat het om daden. Niet om wie je bent, maar om de weg die je kiest in het leven. Is dat een weg van egoïsme en eigenbelang? Of een weg voor en met anderen? Welke weg je wilt gaan kun je elke dag opnieuw beslissen.

Luister naar deze aflevering

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons