Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Werktuig voor gerechtigheid

Bijbeltekst(en)

Leven in vrede met God

1Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. 3En dat niet alleen, we laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, 4volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 5Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 6Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8Maar God bewijst ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij Hem gered zullen worden en niet veroordeeld. 10Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, gered zullen worden door diens leven. 11En meer nog: we mogen ons hierbij laten voorstaan op God, dankzij onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu al met God zijn verzoend.

Romeinen 5:1-11NBV21Open in de Bijbel

Werktuig voor gerechtigheid
‘Wij werden nieuwgeboren toen de mens Jezus kwam, die als een slaaf de zonde der wereld op zich nam.’ De regels van dit lied kunnen ons helpen de lastige redenering van Paulus te ontrafelen.

Paulus wil dui­delijk maken dat met de komst van Jezus een dodelijke keten van den­ ken is opengebroken. Die keten bestaat uit, populair gezegd: eigen schuld, dikke bult. Hierover geen misverstand, fout is fout en het recht moet zijn loop hebben.

Als een mens zich in dienst van God stelt, leert hij anders denken over schuld en werktuig van de gerechtigheid te wor­den. Elke dag worden mensen – neem politici – door krantenkoppen en aantijgingen in sociale media slachtoffer van de smakeloze begeerte van anderen. Roddel en achterklap valt hun zomaar ten deel.

Is het niet bevrijdend te lezen dat ieder mens in Christus’ naam niet langer onder de beschuldiging staat, maar leeft uit genade?

♪ Lied 755

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons