Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De gulden regel

Bijbeltekst(en)

1Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. 3Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 4Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? 5Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

6Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze met hun poten vertrappen, en zich dan omkeren en jullie verscheuren.

7Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen zou geven? 10Of een slang, als het om vis vraagt? 11Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie Hem daarom vragen!

12Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Matteüs 7:1-12NBV21Open in de Bijbel

De gulden regel
‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behande­len.’ Een ijzersterke bewering van Jezus. Eén formule, het oerbeginsel voor menselijke beschaving: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Zeker, je kunt uitwijken naar rechtspraak, waar argumenten van beide partijen gehoord worden. Of neerdalen op het voetbalveld, waar elk spelmoment op beeld wordt vastgelegd en beoordeeld: de bal was in of over de lijn.

Niettemin is voor elk mens van goede wil de gulden regel te begrijpen, zonder rechter of camera. Welke vader geeft zijn kind nu stenen voor brood? Niemand toch? Welnu, zo is de gulden regel het hart van de wet en de profeten.

Jezus is de zichtbare invulling van de in praktijk gebrachte gulden regel. Zijn oordeel is niet rechtlijnig en kan zonder camera. Het ziet met een liefdevol oog.

♪ Lied 320

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons