Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bezorgd

Bijbeltekst(en)

19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

22Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 23Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!

24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. 25Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? 28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. 30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Matteüs 6:19-34NBV21Open in de Bijbel

Bezorgd
Een broodmand vol adviezen. Ze trachten verkeerde honger te stillen, zoals honger naar schatten op aarde. Geld of de laatste mode, waar maak je je druk om?

‘Bezit van de zaak is het einde van het vermaak,’ zei onze buurvrouw. Ze leefde er ook naar. Jezus belicht de vraag van de bezorgdheid. Hoe zal het nieuwe volk van God eruitzien? Met precies dezelfde zorgen als alle mensen? Is er dan reden om Jezus’ woorden ter harte te nemen? Wat maakt het verschil?

De kerk heeft altijd mensen gekend die het verschil hebben gemaakt, zoals Franciscus van Assisi, sprekend voorbeeld van bezorgdheid, bezien in een ander licht:
Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat is, laat me liefde zaaien,
Als er pijn is, vergeef me;
Waar wanhoop is, geloof.

♪ Lied 225

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons