Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Vissers van mensen

Bijbeltekst(en)

Begin van Jezus’ verkondiging

12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. 13Hij keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 21Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem.

Matteüs 4:12-22NBV21Open in de Bijbel

Vissers van mensen
Simon en Andreas waren vissers. Ze hadden gewoon een dag als alle andere dagen. Toen kwam Jezus en riep hen. ‘Ik zal jullie vissers van mensen maken,’ zei Hij. Een bijzondere roeping. Ze blijven wie ze zijn, maar toch worden ze compleet anders.

Het woord roeping klinkt nogal zwaar. Alsof je alles op moet geven wat je kent en waar je van houdt. De roeping van Simon en Andreas laat zien dat je daar best wat lichter over mag denken. Je blijft wie je bent, ook als Jezus je roept. Juist met jouw gaven en talenten, jouw interesses en drijfveren ben je van waarde voor Gods Koninkrijk. Alleen je doel wordt anders. In het voetspoor van Jezus gaat het altijd om liefde voor mensen. Dat komt voorop te staan.

Hoe kunt u, hoe kun jij zoals je bent aan die roepstem gehoor geven?

♪ Lied 531

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons