Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bron in de woestijn

Bijbeltekst(en)

1Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.

2God, U bent mijn God, U zoek ik,

naar U smacht mijn ziel,

naar U hunkert mijn lichaam

in een dor en dorstig land, zonder water.

3In het heiligdom heb ik U gezien,

uw macht en majesteit aanschouwd.

4Uw liefde is meer dan het leven,

mijn lippen zingen uw lof.

5U wil ik prijzen, mijn leven lang,

roepend uw naam, de handen geheven.

6Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,

jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal U loven.

7Liggend op mijn bed denk ik aan U,

wakend in de nacht prevel ik uw naam.

8U bent altijd mijn hulp geweest,

ik juich in de schaduw van uw vleugels.

9Ik ben aan U gehecht, met heel mijn ziel,

uw rechterhand houdt mij vast.

10Laat verzinken in de diepten der aarde

wie mij naar het leven staan,

11laat hen ten prooi vallen aan jakhalzen,

lever hen uit aan het zwaard.

12Maar de koning zal zich verheugen in God,

wie Hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –

leugenaars wordt de mond gesnoerd.

Psalmen 63NBV21Open in de Bijbel

Bron in de woestijn
Je kunt je ver heen voelen en toch nabij zijn. Je kunt je vervreemd voelen en tegelijkertijd vertrouwd. Je kunt je ver van huis bevinden en je toch thuis voelen. Die tweeslag proef ik in Psalm 63.

Het is een psalm vol dorst en droogte, letterlijk gesitueerd in de woes­tijn. Het is een plek van ontbering, schaarste en tekort. Het is afzien. Maar in een woestijn kun je ook zomaar oases vinden. Dat zijn plekken waar zuiver bronwater voorhanden is en waar je op adem kunt komen.

In de Bijbel is de woestijn ook een plaats waar je God kunt vinden en ontmoeten. Het kan zelfs al door aan hem te denken en je te herinneren hoe Hij er voor je was in betere tijden, toen je thuis was bij hem. Het is dan alsof je in een vertrouwd fotoalbum terugbladert en stilstaat bij enkele gouden momenten. Zoiets doet je goed en je frist ervan op.

Is Gods goedheid gedenken niet als een oase in de woestijn?

♪ Psalm 63:1,2,3

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons