Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Koninkrijk uit kracht

Bijbeltekst(en)

14Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. 15Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Ik ben in Christus Jezus uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. 16Ik roep u dus op mij na te volgen. 17Daarom ook stuur ik Timoteüs naar u toe, die mijn geliefd kind is, trouw aan de Heer. Hij zal u in herinnering brengen hoe ik in eenheid met Christus Jezus leef, precies zoals ik overal aan iedere gemeente leer. 18Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn, omdat ze denken dat ik toch niet kom. 19Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, en dan zal ik te weten komen of die opscheppers alleen maar praten of werkelijk kracht bezitten. 20Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. 21Dus wat wilt u? Moet ik met de stok naar u toe komen, of liefdevol en zachtmoedig?

1 Korintiërs 4:14-21NBV21Open in de Bijbel

Koninkrijk uit kracht
Die moeilijke Paulus, zo heet een in de jaren zeventig veel gelezen boek. Een goed gekozen titel, want Paulus’ boodschap geeft veel stof tot nadenken. Des te meer nu Paulus zich een vader noemt. Met deze patriarchale insteek zal menigeen nog meer moeite krijgen. Terecht?

Paulus beschouwt de Korintiërs als kinderen die zijn boodschap nog niet lijken te begrijpen. Het is er ruzie op ruzie en pochen op pochen. Zijn al die snoevers praatjesmakers of beschikken ze over een kracht die met Christus van doen heeft?

Timotheüs moet nog maar eens uitleggen: Paulus zelf leeft ‘in de eenheid met Christus’. Voor Paulus zijn dat geen woorden, maar is het praktijk. Als hij op bezoek komt, zullen ze dat merken.

Het Koninkrijk van God bestaat uit kracht. Daar kun je vol over­tuiging liefdevol en zachtmoedig over spreken. Een stok achter de deur overtuigt niet.

♪ Lied 967

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons