Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Betrouwbaar

Bijbeltekst(en)

1Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. 2Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. 3Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt doet er voor mij niet toe, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. 4Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. 5Houd dus op met oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat er in de harten van mensen omgaat. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.

6Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. Want als u uit ons voorbeeld de betekenis leert van de regel ‘houd u aan wat geschreven staat’, zal niemand meer zijn trots ontlenen aan de een ten koste van de ander. 7Wie denkt u wel dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? 8Maar natuurlijk – u bent al helemaal verzadigd, u bent al rijk, en anders dan wij bent u al koningen geworden. Was u dat maar! Dan zouden wij nu ook koningen zijn, net als u. 9Maar volgens mij heeft God ons, apostelen, de laagste plaats toegewezen, alsof we ter dood veroordeeld zijn. We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden. 10Wij zijn dwaas omwille van Christus, terwijl u dankzij Christus zo geweldig wijs bent; wij zijn zwak, terwijl u zo geweldig sterk bent; u staat enorm in aanzien, terwijl wij worden veracht. 11Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, leiden we een zwervend bestaan 12en zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; 13worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid.

1 Korintiërs 4:1-13NBV21Open in de Bijbel

Betrouwbaar
Beheerder over de geheimen van God, oikonomos/econoom in het Grieks en dispensatus in het Latijn. Paulus zegt: Beschouw me als ‘eco­ noom’, ‘gedispenseerd’ om het geheim van God te verkondingen.

Als iemand denkt: Wat verbeeldt hij zich? kan me dat niet schelen. Ik doe wat ik doen moet, goed of niet. Christus zal mij beoordelen. Een besef dat dikwijls ver te zoeken is. In de samenleving vol media wordt vaak geoordeeld voordat een zaak bij de rechter aanhangig is gemaakt.

Beter is het Paulus’ denkwijze te volgen. Zijn we betrouwbaar? ‘Christus onder ons’, bewaren we dat voldoende? Zoals goede economen met geld omgaan en gedispenseerden zich houden aan wat geschreven staat.

Paulus weet, net als zijn vriend Apollos, dat de wereld zijn opstel­ling dwaas vindt. Maar daarom is het nog niet dwaas om betrouwbaar te zijn in het beheer en het oordeel aan Christus over te laten.

♪ Psalm 16a

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons