Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bescheidenheid siert

Bijbeltekst(en)

1Een zelfzuchtig mens volgt alleen zijn eigen wil,

hij kant zich tegen alle goede raad.

2Een dwaas hecht geen belang aan inzicht,

hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.

3Goddeloosheid brengt verachting met zich mee,

een schanddaad gaat gepaard met smaad.

4De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren,

ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.

5Het is niet goed een schuldige te bevoordelen

en een onschuldige zijn recht te onthouden.

6De woorden van een dwaas zaaien tweedracht,

wat hij zegt, leidt tot een vechtpartij.

7Met zijn woorden stort een dwaas zichzelf in het verderf,

hij zet een valstrik voor zichzelf met wat hij zegt.

8De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen

die makkelijk in de maag verdwijnen.

9Lui zijn in je werk is niet anders

dan hard werken aan je ondergang.

10De naam van de HEER is een sterke toren,

de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

11Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is,

achter een muur waant hij zich veilig.

12Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val,

bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Spreuken 18:1-12NBV21Open in de Bijbel

Bescheidenheid siert
Allerlei vormen van kwaad worden weer breed uitgemeten. De verzen over goedheid en licht moet je als het ware met een lampje zoeken. Wijsheid ligt niet voor het oprapen, domheid en lompheid wel.

Kwaad kan al beginnen met het aan zichzelf genoeg hebben, met eigenwillig en eigenwijs zijn. Of met geen ander nodig hebben: niet voor advies en zeker niet voor feedback. Zo gaat het van kwaad tot erger: alleen de eigen mening wordt geloosd, tweedracht wordt gezaaid en ruzies worden ontketend.

Als er herrie is in het kippenhok, kun je je afvragen: waar is de vos? Want die is meestal allang weer vertrokken…

Licht schijnt nu over diegenen die niet hoog van de toren blazen. Een­voud siert hen. Zij zijn bescheiden, hun spreken is zilver en hun zwijgen goud. Hun woorden zijn als een sprankelende beek, twinkelend van wijsheid.

♪ Lied 1001:1,2

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons