Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Om medemens te zijn

Bijbeltekst(en)

15Wie een schuldige vrijspreekt

en wie een onschuldige veroordeelt,

beiden zijn de HEER een gruwel.

16Welk nut heeft geld in de hand van een dwaas?

Dom als hij is, kan hij toch geen wijsheid kopen.

17Een vriend is je altijd toegedaan,

je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.

18Wie al te makkelijk een handslag geeft,

wie zomaar borg staat voor een ander,

ontbreekt het aan verstand.

19Wie van ruzie houdt, doet een ander graag geweld aan,

wie een grote mond opzet, zoekt zijn eigen ondergang.

20Wie onbetrouwbaar is, vindt geen geluk,

wie een valse tong heeft, stort zichzelf in het verderf.

21Wie een dwaas heeft verwekt, wordt gekweld door verdriet,

er is geen vreugde voor de vader van een zot.

22Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid,

een sombere geest verzwakt het lichaam.

23Een wetteloze haalt een buidel geld tevoorschijn,

hij koopt om en kromt de paden van het recht.

24Een verstandig mens heeft wijsheid op het oog,

een dwaas staart weg in wazige verten.

25Een dwaze zoon is een groot verdriet voor zijn vader

en bitterheid voor haar die hem heeft gebaard.

26Een onschuldige een boete opleggen is verwerpelijk,

een edel mens zweepslagen geven is in strijd met het recht.

27Wie rijk is aan kennis is karig met woorden,

iemand met inzicht is bezonnen.

28Een zwijgende dwaas houdt men voor wijs,

zolang hij zijn mond houdt, lijkt hij verstandig.

Spreuken 17:15-28NBV21Open in de Bijbel

Om medemens te zijn
Aan de zondencatalogus in dit hoofdstuk komt voorlopig geen einde. Het kwaad woekert voort en is met bakken te scheppen. Een praktijk van steekpenningen, van ruzie zoeken en van corrupte rechtspraak. Daarbij gaan schuldigen vrijuit en worden onschuldigen veroordeeld, zelfs integere mensen worden zomaar gemarteld. Je zou er moedeloos van worden: waar blijft het recht, wat blijft er nog over van mensen­ rechten? Wijsheid en rechtvaardigheid zijn ver te zoeken.

Maar ook hier is er weer een lichtzijde: van een vriend weet je dat die er altijd voor je is. En een broeder is er om je te helpen als de nood aan de man is. Van een vrolijk hart knap je op, daar word je beter van. Zo zijn mensen bedoeld: om trouw te zijn en zorg te dragen voor elkaars wel­ zijn. Dat is zuivere gezondheidszorg. Mensen hebben mensen nodig, betrouwbaar en bezonnen.

Kijk naar het licht en zoek de vreugde. Kortom: wees medemens.

♪ Lied 827:1,2,4

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons